Skip to main content

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

OLPA Jindřichov

Vítáme Vás na oficiálních stránkách klubu TJ OLPA JIDŘICHOV.
Věříme, že na stránkách naleznete mnoho užitečných informací.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

OLPA Jindřichov

Vítáme Vás na oficiálních stránkách klubu TJ OLPA JIDŘICHOV.
Věříme, že na stránkách naleznete mnoho užitečných informací.


TJ OLPA JINDŘICHOV

Historie klubu se začala psát před více jak 70 léty. Tehdy obec Jindřichov ještě neexistovala. Jméno Jindřichov nosila jen jindřichovská papírna a železniční stanice. Až v roce 1953 byla utvořena samostatná obec Jindřichov sloučením obcí a osad Pusté Žibřidovice, Pekařov, Sklenná, Pleče a částí Hanušovic Potůčníku, Vikantic a Nových Losin. V roce 1968 přibyly ještě Habartice a v roce 1976 zbývající části Nových Losin s osadami Labe a Františkov. Nově založená TJ Sokol Jindřichov neměla žádné sídlo. Po roce 1945 do těchto obcí a osad přicházely rodiny z vnitrozemí za prací a bydlením a nacházely své uplatnění především v celulózce a papírně, v zemědělství jako samostatně hospodařící zemědělci nebo řemeslníci ? kováři, zámečníci, holič, obchodníci, dále učitelé a státní zaměstnanci. Celulózka a papírna zaměstnávala odborníky z celulózky z Vratimova a papíráře ze Slavošovců a ti pak zaučovali další. Po částečné konsolidaci poměrů a sžitím se s novým prostředím si lidé začali uvědomovat potřebu naplnit svůj volný čas něčím užitečným, něčím na co byli zvyklí ze svého dřívějšího působiště. Scházely jim spolky a zájmová sdružení. Na to vše musel nazrát čas a ten nastal v roce 1947, kdy tehdejší přednosta železniční stanice pan Vašek byl iniciátorem a prvním předsedou TJ Sokol v Jindřichově. Ta v té době propagovala především základní tělesnou výchovu, neboť na činnost většího počtu sportovních oddílů zatím nebyly vhodné prostory. Podobně jako divadelní ochotníci se i sportovci scházeli ke cvičení v bývalém sále papírny nad papírenským strojem č. 11, který měl betonovou podlahu, ale byl vybaven žíněnkami, bradly a hrazdou. Tam se cvičilo až do šedesátých let, kdy po úpravách Besedního domu mohli členové jednoty využívat jeho nevelkého sálu. Teprve v roce 1980 se sportovci dočkali nové prostorné tělocvičny ve víceúčelové budově jindřichovského kulturního domu, vybudovaného v akci Z.